Ateliér Bursík 

cze - eng - esp - de

Jan Hus Bursík - Jan Hus Bursík jr. - Bronislav Bursík - Nikola Bursík

Bronislav Bursík

Zatím nejmladší houslař pracující v ateliéru, Bronislav Bursík, se narodil 10.10.1979 v Brně.

Již od útlého mládí byl svými rodiči veden k hudebnímu vzdělávání, v pěti letech se začal učit hře na housle u známého profesora Kotmela na základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně. V této době také začíná poznávat práci se dřevem, získává zkušenosti a znalosti o stavbě nástrojů v ateliéru u svého otce. Kouzlu tohoto nádherného řemesla záhy propadá a již v patnácti letech dokončuje svůj první mistrovský nástroj dle modelu Stradivari. Od této chvíle pokračuje ve stavbě houslí, viol a violoncell dle modelů Stradivari a Guarneri.

V letech 1994 – 1999, současně s prací v ateliéru, navštěvuje Moravské gymnázium v Brně, které ukončuje složením maturitní zkoušky. V následujícím roce absolvuje závěrečné zkoušky na houslařském učilišti v Lubech u Chebu. Své umělecké dovednosti následně rozvíjí během stáže u hradeckých houslařů Vladimíra a Tomáše Pilaře.

Úspěchy v mezinárodních houslařských soutěžích na sebe nenechají dlouho čekat  – v roce 2005 získává se svou violou 19. místo na houslařské soutěži v německém Mittenwaldu. V témže roce nastupuje ke studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Během tohoto studia, které zakončuje získáním titulu bakaláře v roce 2009, absolvuje i jednosemestrální studijní pobyt na Universidad de Murcia ve Španělsku. V roce 2010 se zúčastnil houslařské soutěže v Mittenwaldu, v roce 2011 pak v polské Poznani jeho housle dosáhly druhého místa v hodnocení zvukových kvalit nástrojů. V témže roce se zúčastnil mezinárodní houslařské soutěže Etienne Vatelot v Paříži.

V červnu roku 2011 vystoupil v Praze se svou přednáškou o vývoji moravského houslařství na mezinárodní konferenci houslařů sdružených v organizaci Entente Internationale des Luthiers et Archetiers.

V roce 2012 složil mistrovské zkoušky v houslařském ateliéru Jana Baptisty Špidlena v Praze a stal se Členem Kruhu Umělců houslařů.

Úvodní strana O nás Úspěchy Reference Fotogalerie Hudební ukázky Nástroje Kontakt Partneři

made by Hrbáček / webdesign ManoloDesign